Římskokatolická  farnost  Žďárná

Žďárná  8

679 52         ŽĎÁRNÁ    


tel: 737 108 444     email: farnost.zdarna@seznam.cz


     Všechny aktivity farnosti jsou financovány

     pouze ze sbírek věřících a z darů našich sponzorů !


     Pokud chcete podpořit

     - naše aktivity s dětmi a pro děti

     - údržbu a opravy farního kostela

    - přispět  na  provoz  naší  farnosti


     můžete svůj dar poslat na účet naší farnosti :

                  220 824 941 / 0300   


Z  důvodu  preventivních  opatření  jsou

až  do  odvolání  zrušeny  všechny  bohoslužby.

Proto  se  nemohou  konat  ani  pravidelné  sbírky

přímo v kostele.

                      Děkujeme za Vaši podporu ! 


Víra  není  teorie , filozofie  či  idea ,  nýbrž  setkání.  Buďme  bdělí

ve svých modlitbách,  činorodí v lásce,  a  s  radostí  chvalme  Pána.

Tak se setkáme s Ježíšem,  a  budeme  velice  překvapeni.  

                                                                                       papež František