VELIKONOCE   2020

                          Milí přátelé, vzhledem k mimořádné situaci Vás chci pozvat, 
                     abychom letošní svátky Ježíšova vítězství nad zlobou a nad smrtí 
                     prožili společně s papežem Františkem. 

                     Díky  TV   NOE  můžeme všechny   velikonoční  bohoslužby  z   Říma 
                    sledovat v přímém přenosu a spojit se v modlitbě s křesťany z celého světa. 


                     Začátky bohoslužeb  na   TV Noe  najdete tady : 

                     
 


                     Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění ! 


                    Podpora našich farností : 

                    Vždycky o Velikonocích se konají sbírky na údržbu kostela 
                    a provoz našich farností. 

                    V letošním roce jsme se ocitli v těžké situaci, 
                    protože veřejné bohoslužby se nekonají, 
                    a farnosti  proto nemají  peníze na nejnutnější výdaje. 

                   Pokud byste chtěli naši farnost podpořit, a  přispět  
                   také   na  opravu  střechy  našeho  farního  kostela,  
             
                   můžete svůj dar  poslat  přímo na účet farnosti 
                                 
                                                   220 824 941 / 0300 

                   Děkuji za Vaši podporu a těším se brzy na viděnou ! 

                   Přeji požehnané velikonoční svátky Vám i Vašim blízkým, 

                   P. Pavel Koutník     
                                        


Víra  není  teorie,  filozofie  či  idea, nýbrž  setkání.  Buďme  bdělí

ve  svých  modlitbách,  činorodí  v  lásce,  a  s  radostí  chvalme  Pána.

Tak  se  setkáme  s  Ježíšem,  a  budeme  velice  překvapeni.

                                                                                          papež  František